Firma Inventia Polish Technologies Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie produkcji kolagenu naturalnego pochodzenia rybiego, wysokiej jakości innowacyjnych kosmetyków oraz suplementów diety.

Nadrzędnym celem działalności naszej Firmy jest dążenie do jak najlepszego spełnienia oczekiwań i wymagań Klientów. Dlatego też systematycznie podnosimy jakość i zapewniamy pełne bezpieczeństwo zdrowotne oferowanych produktów.

Cel ten osiągamy poprzez wdrożenie oraz ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, stworzenie odpowiedniej struktury organizacyjnej, corocznemu planowaniu i monitorowaniu ustanowionych celów na dany rok, spełnianie obowiązujących wymagań prawnych oraz pełnej realizacji wymagań zawartych w normach:

  • PN-EN ISO 9001:2009 „Systemy zarządzania jakością. Wymagania”.
  • PN-EN ISO 22000:2006 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności. Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego.”
  • PN-EN ISO 22716:2009 „Kosmetyki. Dobre Praktyki Produkcji (GMP). Przewodnik Dobrych Praktyk Produkcji.”

 

Będziemy dążyć do:

  • zwiększenia produkcji i wprowadzenia nowych wyrobów, zgodnych z potrze­bami i oczekiwaniami klientów,
  • doskonalenia środowiska pracy i infrastruktury, zwłaszcza unowocześnienia linii produkcyjnej,
  • współpracy ze sprawdzonymi i zaufanymi dostawcami,
  • utrzymywania dobrych kontaktów z dystrybutorami naszych wyrobów,
  • systematycznego podnoszenia kompetencji i umiejętności naszych pracowników oraz budowanie atmosfery współpracy i zaangażowania w powierzone zadania.

Pracownicy Inventia Polish Technologies Sp. z o.o. znają, rozumieją i utożsamiają się z tą polityką oraz świadomie podejmują i realizują działania gwarantujące wysoką jakość oraz zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego oferowanych wyrobów.


Prawa autorskie © Inventia Polish Technologies Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.