Dążeniem Firmy Inventia Polish Technologies Sp. z o.o. jest zaspokojenie potrzeb i oczekiwań klientów oraz dalsze wzmacnianie pozycji Firmy na rynkach zagranicznych. Dlatego też systematycznie podnosimy jakość i konkurencyjność oferowanych produktów oraz zapewniamy ich pełne bezpieczeństwo zdrowotne.

Naszym celem jest ciągłe doskonalenie jakości oferowanych produktów jak i świadczonych usług, które realizować będziemy poprzez:

  • zwiększenie produkcji i wprowadzenie nowych wyrobów
  • doskonalenie środowiska pracy i infrastruktury
  • współpracę ze sprawdzonymi i zaufanymi dostawcami
  • utrzymywanie dobrych kontaktów z dystrybutorami naszych wyrobów
  • kulturalną i rzetelną obsługę klientów
  • systematyczne szkolenia naszych pracowników
  • dalszą intensyfikację nakładów na marketing i reklamę, poprzez docieranie do szerszej grupy odbiorców, stowarzyszeń, fundacji i dystrybutorów.


Wdrożyliśmy i będziemy stale doskonalić Zintegrowany System Zarządzania, oparty na wymaganiach zawartych w normach:

  • ISO 9001 „Systemy zarządzania jakością. Wymagania”
  • ISO 22000 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności. Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego.”
  • ISO 22716 „Kosmetyki. Dobre Praktyki Produkcji (GMP). Przewodnik Dobrych Praktyk Produkcji.”

zapewniający taką skuteczność naszych działań, aby każdy klient był zadowolony z naszych produktów oraz chciał z nami stale współpracować.

Zarząd, kierownictwo oraz pracownicy Inventia Polish Technologies Sp. z o.o. znają, rozumieją i utożsamiają się z polityką ZSZ oraz świadomie podejmują i realizują działania gwarantujące wysoką jakość oraz zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego oferowanych wyrobów.