• Kolagen Naturalny

    Czytając opisy wielu kosmetyków natrafiamy często na różne określenia kolagenu tj.: bydlęcy, wieprzowy, roślinny, hydrolizowany itp. Określenia te nie dają nam żadnej wiedzy o tym tak ważnym białku dla naszego organizmu.

  • Natural Collagen Inventia

    Kolagen jest białkiem o charakterystycznym składzie aminokwasowym. Białko to zawiera dużo glicyny, proliny i alaniny, które stanowią około 60% wszystkich aminokwasów.

  • Czym jest kolagen?

    Kolagen jest białkiem tkanki łącznej, co stanowi około 30% masy białek ciała ssaków. Kolagen jest głównym biopolimerem organizmów żywych i pełni bardzo ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu ustroju.